Prawo jest jak pajęczyna, wróbel przeleci, mucha się zatrzyma.
- usłyszane