Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej,
która właśnie to robi.
- powiedzenie chińskie