Do kobiety cnotliwej jest pociąg, a do kobiety niecnotliwej jest kolejka.
- usłyszane